کلیدواژه‌ها = کامپوزیتها
تعداد مقالات: 9
2. وجود معایب در کامپوزیتها

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1369

10.22063/jipst.1990.56

حمید صباغی


3. لاستیک دینامیک در قطعات اتومبیل

دوره 2، شماره 4، بهمن و اسفند 1368

10.22063/jipst.1989.43

غلامرضا بخشنده؛ محمد خراسانی


4. (2) الیاف کربن

دوره 2، شماره 4، بهمن و اسفند 1368

10.22063/jipst.1989.45

فتح الله فرهادی


5. الیاف کربن (1)

دوره 2، شماره 3، آذر و دی 1368

10.22063/jipst.1989.35

فتح الله فرهادی


7. کامپوزیتها (3)

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.20

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده


8. کامپوزیتها (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.15

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده


9. کامپوزیتها

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.7

محمود محراب زاده؛ ماسیس اکبریان