کلیدواژه‌ها = طراحی آزمون
پلیمرشد‌‌‌ن 1-هگزن با استفاد‌‌‌ه از سامانه کاتالیزوری زیگلر- ناتا به روش سطح پاسخ

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 197-206

10.22063/jipst.2017.1494

ملیحه مظاهریان؛ علی دشتی؛ سیدمحمدمهدی مرتضوی؛ سعید احمدجو


پلیمرشدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور α- دی‌ایمین نیکل

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 335-327

10.22063/jipst.2013.981

حسن عربی؛ متین غفاری؛ غلامحسین ظهوری؛ سامان دماوندی؛ سعید احمدجو