کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 6
1. پایدارسازی سلول‌های خورشیدی پلیمری و اهمیت آن‌ها‌ در سامانه‌های فوتوولتایی

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 99-129

10.22063/jipst.2021.1807

سمیرا آقبلاغی؛ امید محمدی ونیار؛ صالحه عباسپور


2. نانولیپوزوم‌های حامل گاما اوریزانول تولید شده به روش گرمایی اصلاح یافته: خواص گرمایی، بازده کپسولی‌شدن و رئومتری نوسانی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 425-413

10.22063/jipst.2014.917

زهرا محمدحسنی؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه‌کار؛ رضا رضایی مکرم؛ محمدیار حسینی


4. اثر پلی الکترولیتهای پلی متا کریلیک اسید بر پایداری سامانه های تعلیقی آلومینایی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381

10.22063/jipst.2002.383

ابوالفضل براتی؛ مهرداد کوکبی؛ علی اکبر بابالو


5. تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

10.22063/jipst.1994.166

محمدحسین رفیعی فنود؛ فرشید ضیایی