کلیدواژه‌ها = پلی(وینیل الکل)
تعداد مقالات: 3
1. ساخت و ارزیابی جاذب‌های ایروژلی پلیمری بر پایه الیاف پلی‌آکریلونیتریل برای حذف آلاینده‌های نفتی از آب دریا

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 299-311

10.22063/jipst.2021.1825

یوسف جان‌قمصری؛ محمدرضا کافی؛ ابراهیم نعمتی لای؛ محسن اشجاری


3. عوامل مؤثر بر بلورینگی پلی‌(وینیل الکل)‌ تهیه شده در شرایط واکنش مختلف

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 311-299

10.22063/jipst.2014.1097

محمد ابراهیم زینالی؛ محمد نظری؛ صدیقه سلطانی