کلیدواژه‌ها = جداسازی
تعداد مقالات: 3
2. کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری


3. مقدمه ای بر مهندسی فرایندهای پلیمر شدن

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370

شهریار سجادی