کلیدواژه‌ها = پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید معکوس
تعداد مقالات: 2
2. تعیین ترکیب کوپلیمر وینیل استات- وینیل بنزوات با طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 422-413

پوریا بگدلی؛ مهدی عبداللهی؛ محمود همتی