کلیدواژه‌ها = تایر
بهینه‌سازی خواص مکانیکی، دینامیکی و گرمایی آمیزه رویه تایر رادیال سواری کارآمد

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 125-138

10.22063/jipst.2013.899

میرحمیدرضا قریشی؛ قاسم نادری؛ علی کشاورز


الاستومرهای خاص در تایر

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.22

حسین امیدیان؛ مهدی وفائیان


انتقال گرما در ولکانه شدن لاستیک

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.9

علی اصغر کتباب؛ مهندس ژاله منصوری