کلیدواژه‌ها = پلی اتیلن سبک
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر سازگارکننده بر چسبندگی پلی اتیلن به نشاسته نرم شده

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

مرتضی غفوری؛ ناصر محمدی؛ سیدرضا غفاریان


2. تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

محمدحسین نویدفامیلی؛ محمود محراب زاده؛ سیف اله فرجی


3. تخریب نوری کنترل شده فیلم نازک LDPE

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1371

کاظم سبحان منش