کلیدواژه‌ها = کاتالیزور
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری


2. پلیمرهای رسانای جریان الکتریسیته

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1369

باقر بیرجندی


3. استیرن (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

حسن دبیری اصفهانی