کلیدواژه‌ها = کاتالیزور
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

10.22063/jipst.1994.165

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری


3. استیرن (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.10

حسن دبیری اصفهانی