کلیدواژه‌ها = الکتروپلیمر شدن
تعداد مقالات: 3
2. الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

10.22063/jipst.1992.128

بهزاد پورعباس خیرالدین؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی