کلیدواژه‌ها = زیست‌تخریب‌پذیری
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط زیست‌تخریب‌پذیری با شکل‌شناسی و خواص مکانیکی آمیخته‌های پلی‌اولفین الاستومر-نشاسته

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 69-79

مهدی حاجی‌باقریان؛ محمد کرابی؛ فرود عباسی سورکی؛ حامد عزیزی


2. مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم آمیخته پلی‌اتیلن پرچگالی و پرک ظروف یک‌بار مصرف پلی‌لاکتیک اسید

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 27-43

الهه باغی نی‌ریزی؛ محمدعلی توانایی