کلیدواژه‌ها = فشار اسمزی
تعداد مقالات: 2
2. خواص پلیمرها و نظریه مقیاس بندی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

مصطفی کبیری بدر؛ محمدتقی زعفرانی معطر