کلیدواژه‌ها = لاستیک بازیافتی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه اثر لاستیک بازیافتی بر خواص ویسکوالاستیک و رئولوژی لاستیک طبیعی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

10.22063/jipst.2006.501

طاهره دارستانی فراهانی؛ غلامرضا بخشنده؛ مجتبی ابطحی


2. بررسی بهبود خواص آمیخته لاستیک طبیعی و لاستیک بازیافتی با استفاده از عوامل جفت کننده

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.495

طاهره دارستانی فراهانی؛ غلامرضا بخشنده؛ مجتبی ابطحی


3. جایگزینی لاستیک بازیافتی در آمیزه و تهیه فرمولبندی بهینه کاربردی

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

10.22063/jipst.2003.409

غلامرضا بخشنده؛ مهدی نورانی


4. لاستیک بازیافتی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

10.22063/jipst.1993.144

غلامرضا بخشنده