کلیدواژه‌ها = ازدیاد برداشت نفت
ارزیابی تغییر ترشدگی و جذب نانوذرات سیلیکای اصلاح‌شده با پلیمر برای ازدیاد برداشت نفت

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 272-285

10.22063/jipst.2020.1746

حمید دانشمند؛ مسعود عراقچی؛ میثم کریمی؛ مسعود عسگری


خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

10.22063/jipst.1993.145

ریاض خراط؛ محمدجامی الاحمدی؛ شاپور وثوقی