کلیدواژه‌ها = دما
اثر پایدارسازی بر ساختار اسفنج گرمانرم پلی‌استیرن و کربن دی اکسید ابربحرانی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 515-505

10.22063/jipst.2016.1329

مظفر مختاری مؤتمنی شیروان؛ محمد حسین نوید فامیلی


بررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگین

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.525

مازیاز صدیقی مقدم؛ وحید حدادی اصل؛ سید محمدمهدی مرتضوی


استیرن

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.16

حسن دبیری اصفهانی