کلیدواژه‌ها = پوشاک محافظ
تعداد مقالات: 1
1. اثر قطر الیاف بر تراوایی بخار آب و خواص ضدآب و ضدباد غشای الکتروریسی‌شده پلی(‌وینیلیدن ‌فلوئورید)

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 485-495

گلچهر امینی؛ محمد کریمی؛ فرزین زکایی آشتیانی