کلیدواژه‌ها = زیست پلیمر
تعداد مقالات: 4
1. استخراج کیتوسان از منبع قارچی در تخمیر حالت جامد

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.494

سعید محمدبیگی؛ ویدا مقصودی؛ سهیلا یغمایی؛ زهرا قبادی نژاد


2. تهیه زیست پلیمر پولولان و سینتیک تولید آن

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1373

10.22063/jipst.1994.179

ایران عالم زاده؛ منوچهر وثوقی؛ فرشته نعیم پور


4. زیست پلیمرهای پلی ساکاریدی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1373

10.22063/jipst.1994.176

شیده منتصر کوهساری