کلیدواژه‌ها = عملکرد جداسازی
ساخت و اصلاح سطح غشای نانوصافشی بر پایه پلی‌اترسولفون با استفاده از پلی(متیل متاکریلات)-نانوصفحه‌های گرافن اکسید

دوره 36، شماره 5، آذر و دی 1402

10.22063/jipst.2024.3506.2272

پژمان عسگری؛ صبا سهراب‌نژاد؛ سمانه کودزری فراهانی؛ میثم سلیمانی؛ سیدمحسن حسینی


اصلاح سطح غشای نانوفیلتری با پلی(وینیل الکل) و نانوذرات کربن فعال عامل‌دارشده با کیتوسان

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 349-358

10.22063/jipst.2021.2803.2033

محمد میرزامحمدی؛ سمانه کودزری فراهانی؛ فهیمه پرویزیان؛ سید محسن حسینی