کلیدواژه‌ها = نسبت واکنش پذیری
تعداد مقالات: 2
1. روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

فرشید ضیایی؛ مهدی نکومنش حقیقی