کلیدواژه‌ها = پلی استر سیر نشده
تعداد مقالات: 2
2. پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

10.22063/jipst.1995.201

نسرین شیخ؛ پیمانه یوسف زاده؛ سرور حسن پور