کلیدواژه‌ها = میکروکپسول
تعداد مقالات: 3
2. تهیه میکروکپسول‌های ملامین - فرمالدهید حاوی هگزادکان به عنوان ماده تغییر فاز: بررسی اثر مقدار و نوع مواد سطح‌فعال

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 33-44

10.22063/jipst.2013.865

زینب علی‌نژاد؛ فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ عباس رضائی شیرین‌آبادی؛ مریم قاسمی؛ علیرضا مهدویان


3. تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

10.22063/jipst.1995.207

نسیم حاجی شفیعی؛ فرزانه وهاب زاده؛ سید مجتبی تقی زاده