کلیدواژه‌ها = الیاف پلی استر
اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

10.22063/jipst.2004.456

اکبر خداپرست حقی؛ معصومه ولی زاده؛ کتایون محمدی


بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

10.22063/jipst.2003.410

حمیدرضا موحد؛ احمد عارف آذر؛ صفدر اسکندر نژاد؛ محمدحسین بهشتی