کلیدواژه‌ها = الیاف سلولوزی
تعداد مقالات: 2
1. بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

قاسم نجف پور؛ علی اصغر قریشی؛ نادر زبرجد شیراز


2. مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

محمدرضا حبیب اله زرگر؛ سیامک مرادیان؛ فیروزمهر مظاهری