کلیدواژه‌ها = استحکام فشاری
تعداد مقالات: 3
1. ساخت و شناسایی یک بتن پلیمری و تخمین استحکام فشاری با استفاده از مدل میکرومکانیکی دوفازی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 120-111

10.22063/jipst.2015.1238

محمود مهرداد شکریه؛ سینا رضوانی؛ رضا مسلمانی


2. بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنجهای سخت پلی یورتانی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.529

میراسد میرزاپور؛ محمد حسین بهشتی؛ مهدی وفائیان