نویسنده = عبداللهی، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. سنتز و شناسایی کوپلیمرهای برپایه لیگنین بومی و آکریل آمید به روش پلیمرشدن رادیکالی پیوندی

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 501-516

مریم پورمهدی؛ مهدی عبداللهی؛ علیرضا نصیری


3. اثر ید مولکولی و بازدارنده‌ رادیکالی 4-ترشیوبوتیل کتکول بر پلیمرشدن رادیکالی استیرن

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 95-104

مجتبی بزرگ؛ مهدی عبداللهی؛ محمدعلی سمسارزاده