نویسنده = ارشاد لنگرودی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر کاربردهای نانومواد پلیمری در حفاظت آثار تاریخی

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 371-389

امیر ارشاد لنگرودی؛ حمید فدایی؛ کامران احمدی