نویسنده = کاظمی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. سنتز رزین بنزوکسازین و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-بنزوکسازین-سیلیکا

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 439-448

مجتبی کاظمی؛ مهرزاد مرتضایی؛ ایرج امیری امرایی