نویسنده = زمانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اثر تحریک الکتریکی بر رشد و تکثیر سلول‌های عصبی با استفاده از داربست‌های نانولیفی رسانا

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 427-434

فاطمه زمانی؛ محمد امانی تهرانی؛ حورا فرخنده‌نیا