نویسنده = جهانی، یوسف
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر سامانه هیبرید بازدارنده اشتعال تری فنیل فسفات- نانوخاک رس بر اشتعال پذیری و خواص مکانیکی آمیزه PC/ABS

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 475-485

الهام فیض؛ یوسف جهانی؛ مسعود اسفنده؛ سیدحسن جعفری


2. بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1371

جلیل مرشدیان؛ یوسف جهانی


4. مواد آبلیتیو یا عایقهای فدا شونده

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1369

یوسف جهانی