نویسنده = شاهرخی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پارامترهای مؤثر بر طراحی راکتور حلقوی در پلیمر شدن توده پروپیلن با کاتالیزور زیگلر- ناتا

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1388، صفحه 309-321

حسین عابدینی*؛ محمد شاهرخی؛ مهرسا امامی


2. کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1370

محمد شاهرخی؛ محمود پروازی نیا