نویسنده = تقی خراسانی، محمد
تعداد مقالات: 2
2. مواد با جرم مولکولی بالا دارای استعداد ضد اکسندگی و ضد تابشی

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370

غلامرضا بخشنده؛ محمد تقی خراسانی