نویسنده = پورمهدیان، سعید
تعداد مقالات: 3
2. نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

سعید پورمهدیان؛ فرامرز افشارطارمی


3. شروع تخریب در پلیمرها و پیشگیری از آن

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1371

سعید پورمهدیان