نویسنده = کیش، محمدحقیقت
تعداد مقالات: 2
1. رفتار مکانیکی پارچه بی بافت سوزن زنی شده از لایه الیاف آکریلیک منقطع و موازی

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

سید محمد حسینی ورکیانی؛ محمدحقیقت کیش


2. استفاده از ریزکپسولها در نساجی و تهیه منسوج آغشته به ریزکپسول حاوی عطر و اسانس

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1377

محمدحقیقت کیش؛ فیروز مهر مظاهری؛ مستانه نوروززاده