نویسنده = مهر مظاهری، فیروز
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از ریزکپسولها در نساجی و تهیه منسوج آغشته به ریزکپسول حاوی عطر و اسانس

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1377

محمدحقیقت کیش؛ فیروز مهر مظاهری؛ مستانه نوروززاده