نویسنده = باقری، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر سیلان و مقدار پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای دندانی

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1377

مهناز باقری؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ سعید امانی