نویسنده = غریبیان، ادوارد
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

مسعود فرونچی؛ سوسن دادبین؛ ادوارد غریبیان؛ بهروز سادات نیا