نویسنده = مجتبی میرعابدینی، سید
تعداد مقالات: 3
1. اثر ترکیبات سیلانی بر استحکام چسبندگی لاکهای آکریلی به سطوح پلی پروپیلن پیش آماده سازی شده با شعله

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

محمدعلی عبودزاده؛ سید مجتبی میرعابدینی؛ محمد عطایی


2. شناسایی آمیزه های قالبگیری پودری

دوره 14، شماره 6، آذر و دی 1380

سید مجتبی میرعابدینی؛ حسن عربی


3. اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

سید مجتبی میرعابدینی؛ سیامک مرادیان؛ جرج تامپسون؛ دیوید اسکانتلبوری