نویسنده = علی خنکدار، حسین
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی فرایند اکستروژن فیلم دمشی: بررسی فرایندهای انتقال حرارت و تغییر شکل

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1379

حسین علی خنکدار؛ جلیل مرشدیان؛ محمود محراب زاده؛ عزیزالله نودهی