نویسنده = رئوف دهکردی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سازگارسازی الیاف آمیزه ای PP/PET به وسیله سازگار کننده PP-g-MA

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381

محمد رئوف دهکردی؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ مهرداد کوکبی