نویسنده = سیاوش مدائنی، سید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

سید سیاوش مدائنی؛ محمدعلی سمسارزاده؛ سهیلا پورمقدسی؛ حمید نعمانی


2. تهیه غشاهای رسانا با استفاده از پلی پیرول

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1381

سید سیاوش مدائنی؛ بنفشه خاوران