نویسنده = شیران، فرحناز
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

فرحناز شیران؛ اعظم رحیمی؛ فرامرز افشارطارمی