نویسنده = خدابخشی، گودرز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار تنش - کرنش واشرهای حلقه ای لاستیکی در شرایط کارکرد به کمک تحلیل اجزای محدود

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

گودرز خدابخشی؛ غلامرضا بخشنده؛ میرحمیدرضا قریشی