نویسنده = فیروزی، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. اثر مقدار موم بر خواص فیزیکی پلی اتیلن سنگین

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

جعفر فیروزی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر ارشاد لنگرودی


2. مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

جعفر فیروزی؛ محمد جلال ظهوریان مهر؛ کوروش کبیری