نویسنده = جلال ظهوریان مهر، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

جعفر فیروزی؛ محمد جلال ظهوریان مهر؛ کوروش کبیری