نویسنده = محمدی، کتایون
تعداد مقالات: 1
1. اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

اکبر خداپرست حقی؛ معصومه ولی زاده؛ کتایون محمدی