نویسنده = شفیعی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت اکسترودر خود پاک کن برای اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

محمدرضا شفیعی؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ مهرداد کوکبی