نویسنده = سبحان‌منش، کاظم
تعداد مقالات: 3
1. سنتز و شناسایی مشتقات دی آمینو دی سولفیدی و به کارگیری آنها به عنوان شتاب دهنده در فرایند پخت آمیزه های لاستیکی

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 179-186

سعید تقوایی گنجعلی؛ ارسلان بیگ زاده؛ کاظم سبحان‌منش؛ فرسا فتوحی؛ نصراله مجیدیان