نویسنده = غفوری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سازگارکننده بر چسبندگی پلی اتیلن به نشاسته نرم شده

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

مرتضی غفوری؛ ناصر محمدی؛ سیدرضا غفاریان