نویسنده = پازکی فرد، شهلا
تعداد مقالات: 2
1. اثر مقدار بنزوئیل پراکسید بر خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش ترافیکی دوجزئی برپایه رزین پلی‌متیل‌متاکریلات

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 547-555

الهه هادی‌زاده؛ سیدمجتبی میرعابدینی؛ شهلا پازکی فرد


2. اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

سیدمجتبی تقی زاده؛ شهلا پازکی فرد؛ زهرا اکبری؛ محسن محسنی؛ حسین شایلوزاده