نویسنده = اکبری نژاد، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. روشی نو برای تهیه رزین آلکید آبکاه با پایداری آبکافتی زیاد

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

اسماعیل اکبری نژاد؛ مرتضی ابراهیمی؛ سید محمود کثیریها؛ منوچهر خراسانی